Interior Trends 2014

1. Glamourous kitchens Glamoureuze keukens

The kitchen is the place to be in one’s home. This room deserves to be the center of the attention. In 2014 it’s hot to paint your kitchen cabinets in rich colors. The kitchen also shines because of the golden or chrome sink. Luxurious lighting gives the finishing touch.

De keuken is vaak waar het allemaal gebeurt. Deze kamer verdient het dan ook eens om in de verf gezet te worden. Letterlijk: dit jaar is het hot om je keukenkastjes in rijke kleuren te schilderen. Verder blinkt de keuken uit door het kraanwerk in goud of chroom. Werk het geheel af met luxueuze verlichting.

Style o'Clock

2. Mixing patterns / Patronen mixen

Stripes, flowers, squares, dots … let yourself go and try matching different patterns. Keep it classy by finding the right combinations to create an harmonious and unique atmosphere.

Gestreept, gebloemd, geruit, gestipt … leef je uit en match verschillende patronen met elkaar. Houd het wel stijlvol door de juiste combinaties uit te zoeken en op die manier toch een harmonieuze en unieke sfeer te creëren.

Style o'Clock

3. Light wood Licht hout

Wood remains a classic in our homes but this year we are going for lighter, honey-colored species such as walnut, oak and cherry.

Hout blijft een klassieker in onze interieurs maar dit jaar gaan we voor lichtere, honingkleurige soorten zoals walnoot, eik en kerselaar.

Style o'Clock

4. Turquoise

The color of 2014 is turquoise. You can go for all different tones between blue and green. Because is such an energetic yet soothing color. The ideal color for your home.

De kleur van het jaar 2014 is turquoise. Alle tonen tussen blauw en groen zijn goed. Omdat het zo’n energieke maar toch rustgevende kleur is. De ideale kleur voor in je interieur.

Style o'Clock

5. Sheepskin / Schapenvachtjes

Make your interior huggable with sheepskin. On the floor, in a chair, on a table, it doesn’t matter. Even short-haired skins are allowed, for example during the summer. We prefer fake, of course.

Maak je interieur knuffelbaar met een schapenvachtje. Op de vloer, in een stoel, op een tafeltje, het maakt niet uit. Ook kortharige huidjes mogen voor in de zomer bijvoorbeeld. Liefst nep natuurlijk.

Style o'Clock

6. Personalize your wall / Personaliseer je muur

Accent walls are history. The new trend is creating a unique pattern on your wall. For example, paint only a part of your wall in a color and leave the rest white.

Vergeet accentmuren. De nieuwe trend is een uniek patroon op je muur creëeren. Schilder bijvoorbeeld slecht een gedeelte van je muur in een kleur en laat de rest wit.

Style o'Clock

Sources: Yahoo, Elle Decor

Photos: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s