I’m happy spring is coming soon but these beautiful pictures make me long for just a little bit of snow this year.

Ik ben heel blij dat de lente eindelijk eraan komt maar deze prachtige beelden maken me toch nog naar een beetje sneeuw verlangen dit jaar.

Style o'Clock - WhiteStyle o'Clock - White

I love the colour of the wooden boards on the exterior. But as they’re made of natural white cedar, these wil become grey over time and become more similar to the bark of the surrounding trees. That way the house will look like a natural part of the woods.

Ik houd van de kleur van de houten planken aan de buitenkant. Maar omdat ze gemaakt zijn van natuurlijk cederhout, worden ze grijzer mettertijd en zullen ze meer op de bomen er rond gaan lijken. Op die manier zal het huis een natuurlijk onderdeel van het bos lijken.

Style o'Clock - WhiteStyle o'Clock - White

The white interior matches so perfect with the snow in the background.
All the whites together with the concrete floor make the rooms look very fresh.
But it still feels warm because of the fireplace, the cosy cushions and knits and the beautiful wooden wishbone chairs.

Het witte interieur matcht perfect met de witte sneeuw in de achtergrond.
Al het wit doet samen met de betonnen vloer de ruimtes erg fris ogen.
Maar het voelt toch warm door het haardvuur, de gezellige kussens en gebreide stoffen en de mooie houten wishbone stoelen.

Style o'Clock - WhiteStyle o'Clock - WhiteStyle o'Clock - WhiteStyle o'Clock - WhiteStyle o'Clock - WhiteStyle o'Clock - White

Did it snow in your country this winter?

Sneeuwde het in jouw land deze winter?

Photos: Archdaily.com

You haven’t got yourself a 2014 calendar yet and you can’t find what you want in the stores?
Just choose one online and print it for free. We’ve put up a list with some beautiful free printable calendars made by creative bloggers around the world.

Heb je nog geen kalender voor 2014 en vind je niet wat je zoekt in de winkel?
Kies er gewoon eentje online en print ze gratis uit. Wij hebben een lijstje gemaakt met enkele van de mooiste kalenders die je gratis kan afdrukken, gemaakt door creatieve bloggers uit de hele wereld.

1. Oh The Lovely Things

Style o'Clock Blog

2. Elli

Style o'Clock Blog

3. Zugalerie (FR)

Style o'Clock Blog

4. Kelsie Millet

Style o'Clock Blog

5. Shhh My Darling

Style o'Clock Blog

6. SmämStyle o'Clock Blog

7. Design Is Yay

Style o'Clock Blog

Style o'Clock Blog

This Swedish apartment was build in 1929 and is still showing his authentic character. Some parts of it look barely touched, like the walls and the floors. That’s why the apartment looks very raw. The glamourous lighting and decoration create a strong contrast. This makes the apartment very unique!

Dit Zweedse appartement werd gebouwd in 1929 en straalt nog steeds een authentiek karakter uit. Sommige delen zien er amper aangeroerd uit, zoals de muren en de vloer. Daardoor heeft het appartement een rauwe uitstraling. De glamoureuze verlichting en decoratie vormen hiermee een sterk contrast. Dit maakt het appartement echt uniek!

Style o'Clock BlogStyle o'Clock BlogStyle o'Clock BlogStyle o'Clock BlogStyle o'Clock BlogStyle o'Clock Blog

Source: Bo-laget.se

Foto 4 buiten het gebouw

Ik merkte dit gebouw op toen ik er in September langsliep om naar Nyhavn te gaan tijdens mijn citytrip. Het was verlaten en de enige levende ziel was een man die op een bankje achter het gebouw lag te slapen. Ik was dan ook direct nieuwsgierig toen ik hoorde dat dit gebouw zou worden omgetoverd tot 3 restaurants en een jazz club. De Standard in Kopenhagen is veranderd in een nieuw cultureel en gastronomisch merkteken van Denemarken. Claus Meyer (gastronomische ondernemer), Niels Lan Doky (jazz-muzikant) en GamFratesi (Deens-Italiaans design duo) sloegen de handen in mekaar om dit historische pand ontworpen door Kristoffer Nyrop Varming in de moderne Scandinavische stijl onder te dompelen.  Het gebouw huisvest 3 wereldberoemde restaurants. Verandah, een modern gastronomisch Indisch restaurant, Almanak, een modern Deens restaurant en Studio, het restaurant van ex-Noma chef, Torsten. De jazz club dat de naam Standard aan het hele project heeft gegeven is een hoogstaande toevoeging aan de bekende jazz-cultuur van Kopenhagen. Deze locatie staat alvast op mijn verlanglijstje voor de volgende citytrip naar Kopenhagen.

I noticed this building when I passed by it in September while going to Nyhavn. It was abandoned and the only person around was sleeping on a bench at the back of the building. I was really curious when I heard that this building would be transformed into 3 restaurants and a jazz club. The Standard in Copenhagen has been changed into a new cultural and gastronomic landmark of Denmark. Claus Meyer ( a gastronomic entrepreneur), Niels Lan Doky (jazz-musician) and GamFratesi (A Danish-Italian design duo) worked as a team to emerge this building designed by Kristoffer Nyrop Varming into the contemporary Scandinavian style. The building takes in 3 worldwide famous restaurants. Verandah, a contemporary gastronomic Indian Restaurant, Almanak, a contemporary Danish restaurant and Studio, the restaurant of ex-Noma chef Torsten. The jazz club which has given its name to the project, is a great addition to the famous jazz-culture in Copenhagen. This location is already on my wish list for the next city trip to Copenhagen. 

Foto 2 zitplaatsen bij het raam Foto 1 algemeen beeld Foto 4 de bar Foto 6 de zeteltjes Foto 7 de zwarte stoelen bij de zitplaatsen Foto 8 de inkom

Bron: The Standard

1. Glamourous kitchens Glamoureuze keukens

The kitchen is the place to be in one’s home. This room deserves to be the center of the attention. In 2014 it’s hot to paint your kitchen cabinets in rich colors. The kitchen also shines because of the golden or chrome sink. Luxurious lighting gives the finishing touch.

De keuken is vaak waar het allemaal gebeurt. Deze kamer verdient het dan ook eens om in de verf gezet te worden. Letterlijk: dit jaar is het hot om je keukenkastjes in rijke kleuren te schilderen. Verder blinkt de keuken uit door het kraanwerk in goud of chroom. Werk het geheel af met luxueuze verlichting.

Style o'Clock

2. Mixing patterns / Patronen mixen

Stripes, flowers, squares, dots … let yourself go and try matching different patterns. Keep it classy by finding the right combinations to create an harmonious and unique atmosphere.

Gestreept, gebloemd, geruit, gestipt … leef je uit en match verschillende patronen met elkaar. Houd het wel stijlvol door de juiste combinaties uit te zoeken en op die manier toch een harmonieuze en unieke sfeer te creëren.

Style o'Clock

3. Light wood Licht hout

Wood remains a classic in our homes but this year we are going for lighter, honey-colored species such as walnut, oak and cherry.

Hout blijft een klassieker in onze interieurs maar dit jaar gaan we voor lichtere, honingkleurige soorten zoals walnoot, eik en kerselaar.

Style o'Clock

4. Turquoise

The color of 2014 is turquoise. You can go for all different tones between blue and green. Because is such an energetic yet soothing color. The ideal color for your home.

De kleur van het jaar 2014 is turquoise. Alle tonen tussen blauw en groen zijn goed. Omdat het zo’n energieke maar toch rustgevende kleur is. De ideale kleur voor in je interieur.

Style o'Clock

5. Sheepskin / Schapenvachtjes

Make your interior huggable with sheepskin. On the floor, in a chair, on a table, it doesn’t matter. Even short-haired skins are allowed, for example during the summer. We prefer fake, of course.

Maak je interieur knuffelbaar met een schapenvachtje. Op de vloer, in een stoel, op een tafeltje, het maakt niet uit. Ook kortharige huidjes mogen voor in de zomer bijvoorbeeld. Liefst nep natuurlijk.

Style o'Clock

6. Personalize your wall / Personaliseer je muur

Accent walls are history. The new trend is creating a unique pattern on your wall. For example, paint only a part of your wall in a color and leave the rest white.

Vergeet accentmuren. De nieuwe trend is een uniek patroon op je muur creëeren. Schilder bijvoorbeeld slecht een gedeelte van je muur in een kleur en laat de rest wit.

Style o'Clock

Sources: Yahoo, Elle Decor

Photos: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.